Samochody autonomiczne przyszłością motoryzacji


autonomiczne samochody

Rozwijający się w zawrotnym tempie przemysł motoryzacyjny wciąż otwiera się na nowoczesne i inspirujące wyzwania. Już od wielu lat jesteśmy świadkami technologicznego wyścigu wielu światowych motoryzacyjnych koncernów, które inwestują setki milionów dolarów w rozwój techniki, umożliwiającej autonomiczną jazdę. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na produkcję samochodów autonomicznych stało się priorytetowym celem działalności wielu firm samochodowych. W ich świadomości na dobre zagościła idea samochodów autonomicznych, która określa kierunek rozwoju i przyszłość światowej motoryzacji. Samochody autonomiczne coraz szybciej zostają wprowadzane na rynki światowe!

Perspektywy dla pojazdów autonomicznych w Polsce

Samochody autonomiczne inaczej można określić jako samochody samo jeżdżące lub samochody bezzałogowe. Wyposażone są w systemy, sprawujące kontrolę nad ruchem tych pojazdów i umożliwiające ich ruch bez ingerencji kierującego. W naszym kraju samochody autonomiczne reprezentują gałąź motoryzacji, o rozwój której ma zadbać nowy dział Instytutu Transportu Drogowego. Jest nim jednostka Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych. Jej zadaniem jest monitorowanie prac badawczych, związanych z pojazdami autonomicznymi. Eksperci zajmą się postępem prac w zakresie autonomizacji transportu drogowego, inteligentnego sterowania ruchem drogowym, psychologii transportu, a także szkoleń i badań kierowców. Przed nimi staje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym oraz technologicznym. Według przewidywań ITS pierwszych samochodów, które nie będą wymagały udziału kierowcy za kierownicą możemy spodziewać się na polskich drogach w okolicy 2030 roku.

Światowy trend motoryzacyjny – samochody autonomiczne

Największy wpływ na kształtowanie przyszłości światowej motoryzacji mają najbogatsze państwa. Ich gotowość do przeprowadzenia rewolucji w transporcie opartym na pojazdach bezzałogowych jest obecnie na różnych poziomach. Wprowadzenie mobilności autonomicznej pozostaje w ścisłym związku ze stopniem rozwoju gospodarczego danego kraju. Konstrukcją samochodów autonomicznych zajmują się największe światowe koncerny samochodowe do których należą: General Motors, Bosch, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Audi czy Volvo. Ale nie tylko one, bo również wielkie przedsiębiorstwa takie jak Nvidia oraz Google, specjalizujące się w najnowocześniejszych technologiach.

Kategorie autonomiczności

Stan autonomiczności pojazdu można określić na podstawie pięciu podstawowych poziomów.

  • Pojazdy podlegające pierwszemu poziomowi realizują jazdę ze wsparciem to znaczy, że poruszający się samodzielnie pojazd wymaga obecności kierowcy, który zobowiązany jest do czuwania nad pojazdem, aby w razie konieczności przejąć nad nim kontrolę.
  • Poziom drugi zakłada jazdę częściowo zautomatyzowaną, podczas której kierowca może sprawować kontrolę nad jazdą w wybranych momentach.
  • Poziom trzeci charakteryzuje się jazdą wysoce zautomatyzowaną, która nie wymaga od kierowcy stałego nadzoru nad samochodem, gdyż pojazdem steruje system.
  • Czwarty poziom autonomiczności prezentują pojazdy, które realizują jazdę w pełni zautomatyzowaną, podczas której pojazd przejmuje całkowitą kontrolę nad podróżą. Jednak w przypadku napotkania przeszkód przekraczających jego możliwości, aby je pokonać system przerywa jazdę i kieruje auto w bezpieczne miejsce.
  • Poziom piąty dotyczy pojazdów realizujących jazdę bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony kierowcy, bez względu na sytuację, jaką napotkają na drodze. To pojazdy pozbawione kierowcy.